Pärri

Pärri (pyypilli) on rakenteeltaan nauhalehdykkä, joka on pingotettu kahden kovan ja keskeltä koveran kappaleen väliin. Nauha voidaan tehdä tuohesta, kasvin lehdestä tai sian viertsarakosta; noin 5 cm:n pitkän soittimen runkomateriaaliksi sopii puu tai sarviluu.
Etelä-Pohjanmaalla lähinnä linnustuksessa käytössä ollut soitin lienee länsieurooppalaista alkuperää; toisaalta vastaava soitin on tunnettu myös saamelaisten keskuudessa Kuolan niemimaalla.

Sorry, comments are closed for this post.