Umpihuilusarja

Umpihuilusarja muodostuu 5-10 suippo-
päisestä umpihuilusta, jotka on sijoitettu
vierekkäin puupalikkaan veistettyihin
koloihin. Soittimeen kuuluvat, pajusta tai
putkikasvista rakennetut, pillit voidaan
virittää muodostamaan diatonisen sävel-
asteikko. Virityksessä hyödynnetään hui-
lun liikuteltavan alatulpan avulla säädet-
tävää putken pituutta sekä pillien paksuutta.

Umpihuilusarjojen valmistus on kuulunut musikaalisten paimenten askareisiin Etelä-Pohjanmaalla 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tällä omaperäisellä,
huuliharppua muistuttavalla soittimella on soiteltu yksinkertaisia sävelmiä.

Sorry, comments are closed for this post.