Avoin metallipyypilli

Avoin metallipyypilli (pyypilli) on 4-7 cm pitkä, tinasta tai
lyijystä valettu huilusoitin. Alapäästään avoimia
metallipyypillejä on valmistettu laajalla alueella
Oulun eteläpuolella. Rajantakaisesta Karjalasta
metallipyypilleistä ei ole lainkaan tietoja.

Metallipyypillistä on erilaisia versioita:
Putki on mm. voitu taivuttaa messinki-
levystä puikon päällä. Pillit on myös
saatettu tehdä tarkalleen luodin muo-
toiseksi, jotta niillä saattoi tarvitta-
essa ampua. Kimeä-äänisillä pyy-
pilleillä on matkittu urospyyn piis-
kutusta, mikä on houkutellut pyyt
piiloistaan ammuttaviksi.

Sorry, comments are closed for this post.