Vihellysputki

Vihellysputki (mm. vihellys, putki, putki-
pilli, huilu) on alapäästään umpinainen
reunahuilu. Huilun puhalluspää on suora
tai vastakkaisista suunnista vinoksi
leikattu. 10-40 cm pituisia vihellysputkia
on valmistettu koiranputken ohella män-
nystä, lepästä ja luusta. Soittimeen on
toisinaan tehty 1-4 sormiaukkoa. Vihel-
lysputkina on käytetty myös onttoput-
kisia avaimia ja luodin hylsyjä.

Suomessa tunnetaan huonosti vihellys-
putkiin liittyvä historia ja käytänteet. Koiranputkesta ja männystä vääntämällä saadusta putkesta tätä ikivanhoihin reunahuiluihin kuuluvaa lajia on valmistettu ainakin 1920-luvulla. Lisäksi pikku
poikien kerrotaan puhaltaneen avaimiin pelotellakseen ihmisiä iltaisin. Vihellys-
putkien käytöstä on hajanaisia tietoja Keski- ja Länsi-Suomesta, Laatokan pohjoisrannalta sekä Karjalan Kannakselta.

Sorry, comments are closed for this post.