Nukkemainen savihuilu

Nukkemainen savihuilu on rakenteeltaan
astia- tai lieriöhuilu, joka kuvaa nisäkästä.
puhalluspilli tai imuke on sijoitettu yleensä
tonttua tai tyttöä esittävän hahmon taakse.
Lajin varianteissa ei ole ollut sormiaukkoja.

Saatavissa olevien vähäisten tietojen mu-
kaan karjalaiset kauppiaat ovat myyneet
1920-luvulla nukkemaisia savihuiluja.
Huiluja lienee valmistettu ainakin Mustan-
meren lähistöllä, josta niitä on viety mm.
Pietariin myytäväksi. Suomen ja Karjalan alueesta vain Vaasan ruotsinkielisellä
seudulla saviteollisuuden tiedetään tuottaneen vastaavia huiluja, tontun muotoisina.

Sorry, comments are closed for this post.