Myöhäisiän taidekasvatus kannattaa

Helkan kädet_nettiIkäihmisten kanssa työskentelevien taidekasvattajien
työ on vuorovaikutteista, luovaa ja palkitsevaa. Ryh-
mä ja taidekasvattaja ohjautuvat yhdessä leikkien ja
oppien haasteiden lomitse, kohti huikeita mahdolli-
suuksia. Syksyllä 2016 Taideyliopiston Myöhäisiän
taidekasvatus -luennoilla esittäytyi joukko osaajia,
jotka inspiroivat meitä opiskelijoita kertomalla koke-
muksistaan.

Osana avoimen yliopiston  koulutusta ohjasin kante-
letyöpajan kolmelle rouvalle läheisineen Kinaporin
palvelukeskuksen kuntoutus- ja arviointiyksikössä.
Opiskelutiimimme järjestämissä työpajoissa osallis-
tujat saavat toiveidensa mukaan kokeilla myös sana- ja kuvataidetta.

Sorry, comments are closed for this post.