Category Archives: Yksikkölehdykät

Karutsapilli

Karutsapilli (karutsatorvi) tehdään
pingottamalla suikale pyörän
sisäkumia, ilmapalloa tai muuta
kimmoisaa kalvoa onton lanka-
rullan tai puuputken toiseen
päähän. Ääni syntyy puhalta-
malla avonaisesta päästä.
Karutsa-nimitys merkitsee kalvoa.

Karutsapilli on ollut koulupoikien käytössä ainakin Pohjanmaalla. Laji on saattanut olla pohjalainen erikoisuus tai se on levinnyt esimerkiksi Oulun varuskuntaan venäläisten mukana 1800-luvulla.

Tuohipilli

Tuohipilli (tuohi, tuohenpala, tuohikieli, pärrä, lehti) voidaan valmistaa tuohen palasta tai puun lehdestä. Eri puulajeista suosituimpia ovat olleet paatsama, paju, koivu, haapa ja sireeni. Soitettaessa mitoiltaan 3 x 7 cm:n lehden kapeampi sivu värähtelee ylähuulta vasten.
Tuohella ovat soittaneet omaksi ja ympäristön iloksi pääasiassa työikäiset miehet. Ahkeran harjoittelun tuloksena tuohipillillä saattoi improvisoida tai soittaa tunnettuja kappaleita kahdenkin oktaavin laajuudelta. Perimätiedon mukaan mm. Pohjois-Karjalassa tuohella on soitettu monet polkat ja valssit, joiden tahdissa ihmisten kelpasi tanssia.
Tuohipillin iästä ei ole varmuutta, se on oletettavasti keksitty 1800-luvun jälkipuoliskolla. Pohjois-Karjalan ohella sitä on käytetty mm. Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Itä-Lapissa.